Vi er ophørt med at udbetale energitilskud

Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.
Buen 7
9800 Hjørring

Tlf.: 96 24 15 00
Fax: 98 91 09 82

Kontortid 
Mandag - onsdag: 8.00 - 16.00 
Torsdag: 8.00 - 17.00 
Fredag: 8.00 - 12.00

e-mail: hv@hjvarme.dk

www.hjvarme.dk