Vi er ophørt med at udbetale energitilskud

Bindslev Fjernvarme A.m.b.a.
Skolegade 3
9881 Bindslev

Tlf.: 98 93 82 40
       20 16 90 99

e-mail: bin.varme@post.tele.dk

www.bindslev-fjernvarme.dk