Vi hjælper dig med at spare på varmen

Vi har lavet en fælles indsats for at kunne give jer bedst mulig rådgivning om energibesparelser.

 

Udskiftning af vinduer og døre

Vinduer er opdelt i energiklasser. Der skelnes mellem energiklasse A (BR20) og B (BR15), som er tilskudsberettigede, og energiklasse C (BR10), som der ikke må gives energitilskud til.

OBS: I henhold til bygningsreglementet for 2015 (BR15) er det fra 1. juli 2016 ikke længere tilladt at anvende vinduer, hverken til nybyggeri eller udskiftning, med en energimærkning ringere end energimærke B (BR15).

For at kunne få energitilskud til udskiftning af vinduer og døre kræves det, at man skal skifte alle vinduer og døre i sin bolig.

For at kunne beregne dit energitilskud skal vi have en kopi af ordrebekræftelsen fra vinduesfabrikanten. På den fremgår typisk målene på vinduerne og energiklassen på ruder og hele vindueselementet. Der ud over skal vi også have en kopi af fakturaen fra vinduesfabrikanten og/eller montøren samt billeddokumentation af før- og eftersituationen.

Herefter kan vi beregne dit tilskud.