Newsletter header

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a     Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.     Hjørring Varmeforsyning     Bindslev Fjernvarme A.m.b.a.     Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a.     Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.


Nyt standardværdikatalog pr. 01.02.2018

Der er lavet mange ændringer i det nye standardværdikatalog i forhold til tidligere:

  • Mange af de standardværdier, som ligner hinanden, er blevet slået sammen, så der er langt færre standardværdier.

  • En række standardværdier bl.a. for isolering er noget lavere, når boligen opvarmes af varmepumpe.

  • Der kan ikke længere ydes tilskud til udskiftning af glødepærer og hallogenspots til LED.

  • Der er en udførlig beskrivelse ved hver standardværdi, hvad dokumentationskravene er til før- og eftersituationen. F.eks. forlanger Energistyrelsen nu billeddokumentation af både før- og eftersituationen ud over kopier af fakturaer m.m.

  • Der kan kun ydes tilskud til max. 20 meter rørisolering.

Gyldighedsområder:

Standardværdierne skal som udgangspunkt anvendes på én- og tofamiliehuse med et samlet boligareal iht. BBR på mellem 80 og 200 m². Arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. For én- og tofamiliehuse med boligareal over 200 m² er det valgfrit, om man beregner energibesparelsen med standardværdier eller specifikt.

 

Sommerhuse:

Begrebet dækker sommerhuse mellem 50 og 125 m². Sommerhuset skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) under anvendelseskode 510: Sommerhuse.

 

Sommerhuse anvendt som helårsbeboelse:

Begrebet dækker sommerhuse mellem 80 og 200 m², der anvendes som helårsbeboelse. Kommunen skal have udstedt en personlig tilladelse til at benytte huset til helårsbeboelse, og husejer skal have folkeregisteradresse i sommerhuset.

 

Flexboliger (helårsboliger, der anvendes som fritidsboliger), sidestilles i standardværdikataloget med sommerhuse, og der kan udelukkende anvendes standardværdier, som gælder sommerhuse.

 

Dokumentationskrav ved brug af standardværdier:

Før-dokumentation:

Før-dokumentationen skal typisk være billeddokumentation. Som alternativ kan en kopi af gældende energisyns- eller energimærkningsrapport bruges, suppleret med en skriftlig erklæring om, at energiforbedringen ligger inden for standardværdikatalogets gyldighedsområde, og at rapportens beskrivelse er retvisende og gældende. Før-situationen kan også dokumenteres vha. teknisk dokumentation: opmålingsskemaer, plantegninger, diagrammer, bygningssnit eller datablade. Før-situationen kan også i nogle tilfælde dokumenteres med BBR-udskrifter, hvor bygningens opførselsår, forsyningsart og arealer fremgår. Krav til før-dokumentation gælder også for gør-det-selv-arbejde.

 

Efter-dokumentation:

Efter-dokumentationen skal omfatte en dateret faktura eller anden dokumentation for, at energiforbedringen er gennemført og afsluttet. Hvis der udelukkende er faktura for indkøbte materialer, fx ved gør-det-selv-arbejder, skal fakturaen suppleres med billeddokumentation eller anden dokumentation.

 

Billeddokumentation:

Billederne skal være tydelige og vise før- og/eller efter-situationen for den installation eller konstruktion, der energiforbedres.

 

Dokumentationen skal bestå af oversigtsbilleder, der giver et godt indtryk af arbejdets omfang (fx billeder af oversiden af dæk i loftsrum før eller efter isoleringen og af taget set udefra).

Og detailbilleder, der viser udgangspunktet og den specifikke energiforbedring (fx et billede af olie-/gaskedlens mærkeplade, billeder før og efter isolering i loftsrum, hvor tykkelse kan ses af tommestok på billedet osv.).

 

Nogle energiforbedringer kan være umulige at vise ved før-dokumentation uden at gribe ind i konstruktionen. Det gælder fx isolering af flade tage eller terrændæk. For disse forbedringer kan der anvendes fotodokumentation under arbejdets udførelse, hvor konstruktionen er åben.


Siden blev udskrevet fra: http://www.energisparv.dk/energibesparelser/nyt-standardvaerdikatalog-01022018/ Udskrevet kl. 12:38 - mandag d. 17. december 2018