Vi hjælper dig med at spare på energien

Vi har lavet en fælles indsats for at kunne give jer bedst mulig rådgivning om energibesparelser.

Sådan hjælper vi dig med at spare på varmen - og pengene...

Du har mulighed for at opnå gode besparelser på din el- og varmeregning. Dit forsyningsselskab tilbyder lige nu et kontant energitilskud til udførelse af energibesparelser. Energitilskuddet er skattefrit og du kan samtidig benytte dig af håndværkerfradraget.

Vi betaler kr. 0,27 pr. kWh beregnet ud fra Energistyrelsens Standardværdikatalog.

Du kan få en håndværker til at udføre de energibesparende forbedringer af din bolig, men du må også gerne selv lave dine energiforbedringer. Du kan få tilskud til f.eks. isolering af lofter, gulve og vægge, nye vinduer og døre, udskiftning til LED-belysning, konvertering til varmepumpe, fjernvarme eller træpillefyr og meget, meget andet.

Når du er færdig med din energirenovering, skal du sende os dokumentation på, at du har lavet dine energibesparelser. Det skal f.eks. være fakturaer fra håndværkeren eller på de materialer, som du har indkøbt til energirenoveringen. Vi skal også bruge billeddokumentation af før- og efter-situationen. Når vi har godkendt din dokumentation og beregnet dit energitilskud, indsætter vi tilskuddet på din konto.

OBS: Du skal søge om energitilskud, og have det godkendt, INDEN du bestiller håndværker eller materialer og går i gang med din energirenovering. Hent en ansøgningsblanket her

 

Du kan også vælge, at kontakte en af de håndværkere (aktører), som vi samarbejder med. Se listen nedenunder.

Det er lidt forskelligt, hvordan "vores" håndværkere har valgt at løse opgaven omkring energitilskuddet.

1) Håndværkeren forvalter selv energitilskuddet i forhold til sine kunder. Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler hele energitilskuddet jfr. gældende takster til håndværkeren, der giver kunden størstedelen af tilskuddet i form af en energirabat på kundens faktura. Håndværkeren sørger typisk for både ansøgning om energitilskud og dokumentation for realisering af energibesparelserne.

2) Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler størstedelen af energitilskuddet jf. gældende takster direkte til håndværkerens kunde, mens en mindre del afregnes til håndværkeren som et administrationsgebyr. Håndværkeren udleverer typisk en lille folder med en ansøgningsblanket, hvor han har beskrevet, hvad energibesparelserne består af. Kunden sørger selv for at udfylde resten af ansøgningsblanketten og sende den til Energispareselskabet Vendsyssel A/S. Kunden skal også selv sørge for at fremsende den fornødne dokumentation.

3) Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler hele energitilskuddet jf. gældende takster direkte til kunden. Håndværkeren informerer blot sin kunde om Energispareselskabet Vendsyssel A/S og om muligheden for at få energitilskud. Kunden sørger selv for både ansøgning og dokumentation for realisering af energibesparelserne.

Yderligere spørgsmål vedr. energitilskud rettes til Energiselskabet Vendsyssel A/S på: ev@hjvarme.dk

Tilmeldte håndværkere

Firma Telefon Mail
TØMRERE / MURERE
Hellehøj Tømrer & Snedker ApS 98971395 hellehoj@live.dk
Nordjysk Isolering ApS 96965050 jakob@nordjyskisolering.dk
Tømrermester Per Moltsen 98971479 permoltsen@mail.dk
FA Tømrer & Snedker A/S 98977044 fa-tornby@mail.dk
Ilbro Tømrer- og Maskinsnedkeri 98963016 info@ilbro-toemrer.dk
Tømrerfirmaet Dan Jensen A/S 98260808 dan.jensen@mail.dk
Hvidsted Tømrer- og Snedkerforretning 98963021 jan@hvidstedtomrer.dk
Idyl-Byg ApS 24692482 sbo@idylbyg.dk
Jysk Facadeteknik ApS 91950950 info@jysk-facadeteknik.dk
Tømrermester Frederik K. Simonsen 21606295 frederik@fksimonsen.dk
Trolle-Byg 22310795 trolle-byg@live.dk
Tømrermester Ulrik Bisgård 98425694 ulrikb@mail.dk
Sterup Maskinsnedkeri ApS 98831296 stema@c.dk
Tagmaler Kim Bollerup ApS 29674171 kimbollerup@tolne.dk
Larsen & Tamborg A/S 98426622 mail@larsen-tamborg.dk
Nordjysk Murer- & Energiteknik ApS 61775892 john@nordjyskmurerogenergiteknik.dk
Danpixels ApS (Neopixels Danmark Aps) 86995500 info@neopixels.dk
JHJ-Byg v/Jakob Jeppesen 21130204 jhjbyg@gmail.com
VVS-INSTALLATØRER
Hæstrup VVS A/S 98986100 kontor@haestrupvvs.dk
Hjørring Rørteknik A/S 98902455 info@hrtas.dk
Mr. Cool 20204894 mrcool@c.dk
OPS Hjørring VVS A/S 30782400 hjoerringvvs@ops.dk
EL-INSTALLATØRER
Erik Lytzen A/S 93230333 lytzen@lytzen.dk
Dalbak El-Service ApS 98961066 info@dalbak.dk
Lønstrup El-Service ApS 20450431 erik@loenstrupel.dk
Aut. El-installatør Henrik Larsen ApS 98902230 henrik@elhenrik.dk
Jacobsen & Nielsen ApS 98926845 post@jacobsen-nielsen.dk
Skagen EL-Tekniq 98442175 rasmus@skagen-el-tekniq.dk
Byens Elteknik ApS 22323697 info@byenselteknik.dk
Larsen-Ledet & Freltoft ApS 98991221 info@llf-el.dk
AKH Service 24871155 lars@akhservice.dk
ReDo Denmark IVS 20713630 jacobreinholdt@gmail.com
Bravida Danmark A/S 98935511 martin.horsevad@bravida.dk
KØLEFIRMAER
Mr. Cool 20204894 mrcool@c.dk
RÅDGIVNING
Bygma A/S Hjørring 98923611 hjoerring@bygma.dk
Brix & Kamp A/S 98922888 hj@brixkamp.dk
addEnergy ApS 20196904 kd@addenergy.dk
RJ Arkitektur 31224409 rj@rj-arkitektur.dk
Erasmus og Partnere A/S 98943811 info@erasmus.dk
Hoelgaard - Energy 75258347 hah@hoelgaard-energy.com
Opdateret 12.04.2018 / CJ