Vi hjælper dig med at spare på energien

Vi har lavet en fælles indsats for at kunne give jer bedst mulig rådgivning om energibesparelser.

Sådan hjælper vi dig med at spare på varmen - og pengene...

Du har mulighed for at opnå gode besparelser på din el- og varmeregning. Dit forsyningsselskab tilbyder lige nu et kontant energitilskud til udførelse af energibesparelser. Energitilskuddet er skattefrit og du kan samtidig benytte dig af håndværkerfradraget.

Vi betaler kr. 0,27 pr. kWh beregnet ud fra Energistyrelsens Standardværdikatalog.

Du kan få en håndværker til at udføre de energibesparende forbedringer af din bolig, men du må også gerne selv lave dine energiforbedringer. Du kan få tilskud til f.eks. isolering af lofter, gulve og vægge, nye vinduer og døre, konvertering til varmepumpe, fjernvarme eller træpillefyr og meget, meget andet.

Når du er færdig med din energirenovering, skal du sende os dokumentation på, at du har lavet dine energibesparelser. Det skal f.eks. være fakturaer fra håndværkeren eller på de materialer, som du har indkøbt til energirenoveringen. Vi skal også bruge billeddokumentation af før- og efter-situationen. Når vi har godkendt din dokumentation og beregnet dit energitilskud, indsætter vi tilskuddet på din konto.

OBS: Du skal søge om energitilskud, og have det godkendt, INDEN du bestiller håndværker eller materialer og går i gang med din energirenovering. Hent en ansøgningsblanket her

 

Du kan også vælge, at kontakte en af de håndværkere og energirådgivere (aktører), som vi samarbejder med. Se en liste over dem her.

Det er lidt forskelligt, hvordan "vore" håndværkere og rådgivere har valgt at løse opgaven omkring energitilskuddet.

1) Håndværkeren forvalter selv energitilskuddet i forhold til sine kunder. Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler hele energitilskuddet jfr. gældende takster til håndværkeren, der giver kunden størstedelen af tilskuddet i form af en energirabat på kundens faktura. Håndværkeren sørger typisk for både ansøgning om energitilskud og dokumentation for realisering af energibesparelserne.

2) Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler størstedelen af energitilskuddet jf. gældende takster direkte til håndværkerens kunde, mens en mindre del afregnes til håndværkeren som et administrationsgebyr. Håndværkeren udleverer typisk en lille folder med en ansøgningsblanket, hvor han har beskrevet, hvad energibesparelserne består af. Kunden sørger selv for at udfylde resten af ansøgningsblanketten og sende den til Energispareselskabet Vendsyssel A/S. Kunden skal også selv sørge for at fremsende den fornødne dokumentation.

3) Energispareselskabet Vendsyssel A/S udbetaler hele energitilskuddet jf. gældende takster direkte til kunden. Håndværkeren informerer blot sin kunde om Energispareselskabet Vendsyssel A/S og om muligheden for at få energitilskud. Kunden sørger selv for både ansøgning og dokumentation for realisering af energibesparelserne.

Yderligere spørgsmål vedr. energitilskud rettes til Energiselskabet Vendsyssel A/S på: ev@hjvarme.dk